Všeobecná pravidla Věrnostního klubu

Věrnostní karta

Registrovaný držitel věrnostní karty (dále jen „Držitel karty“) je oprávněn využívat slevy a/nebo výhody v rámci Věrnostního klubu (dále jen „Věrnostní klub“), které jsou spojeny s příslušným druhem věrnostní karty.
Držitelem věrnostní karty se může stát každá fyzická osoba, která splňuje určené podmínky, souhlasí s těmito Pravidly a provede řádnou aktivaci karty vyplněním registračního formuláře. Za řádnou aktivaci karty se zejména považuje pravdivé a správné uvedení požadovaných osobních údajů. Do Věrnostního klubu se nemůže zapojit obchodní společnost ani jiná právnická osoba.
Administraci Věrnostního klubu garantuje společnost MAGNIFICENCE, s. r. o., se sídlem v Žalanského ulici 31/34, Praha – Řepy, 163 00, IČ: 28309442, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C vložka č. 162971 (dále jen „MAGNIFICENCE“), která zastřešuje provoz  Zábavního centra CARBON ve Frýdku-Místku  zařazené do Věrnostního programu. Věrnostní karty jsou vlastnictvím společnosti MAGNIFICENCE a mohou být použity jen dle podmínek Věrnostního klubu a v souladu s těmito Pravidly.

Aktivace karty

Věrnostní kartu obdrží zájemce v  restauraci dle podmínek Věrnostního klubu pro vydávání příslušného druhu karty. Karta slouží zejména k evidenci plateb za konzumace v Zábavním centru Carbon. Bez předložení platné věrnostní karty nelze provést evidenci provedené platby ani uplatnit slevu.
Věrnostní karta je nepřenosná a je platná jen pro Držitele karty. Karta nepředstavuje elektronický platební prostředek a slouží jen k evidenci plateb za konzumace uhrazené Držitelem karty a čerpání slev v Zábavním centru Carbon.
Registrací karty se rozumí řádné a pravdivé vyplnění registračního formuláře, který bude předložen obsluhou Zábavního centra Carbon. Registrací a podpisem registračního formuláře potvrzuje Držitel karty svůj souhlas s podmínkami Věrnostního klubu a těmito Pravidly.

Získávání slev a systém Věrnostního klubu

Držitel karty může v Zábavním centru Carbon požádat o evidenci uhrazené platby za konzumaci. Po řádné registraci věrnostní karty, může okamžitě Držitel karty uplatnit slevu, mimo vyjímek.

carbon_vernostni-karticka_white

Bílá karta. Výše slevy pro nově registrovaného Držitele karty činí 5% na celkovou útratu (mimo vyjímky).

carbon_vernostni-karticka_silver

Stříbrná karta. Po dosažení 50 000Kč, vč. DPH za evidované platby na daném zákaznickém účtu, bude Držitel karty informován o dosažení této částky e-mailem nebo SMS zprávou na kontakt zadaný při registraci. Po té si bude moci vyzvednout v restauraci Carbon novou kartu Věrnostního klubu, stříbrné barvy se kterou má možnost získávat slevu ve výši 7% na celkovou útratu (mimo vyjímky).

carbon_vernostni-karticka_gold

Zlatá karta. Po dosažení 100 000Kč, vč. DPH za evidované platby na daném zákaznickém účtu, bude Držitel karty informován o dosažení této částky e-mailem nebo SMS zprávou na kontakt zadaný při registraci. Po té si bude moci vyzvednout v restauraci Carbon novou kartu Věrnostního klubu, zlaté barvy se kterou má možnost získávat slevu ve výši 10% na celkovou útratu (mimo vyjímky).

Jakoukoli platbu za konzumaci lze na zákaznický účet připsat, pouze pokud je při placení předložena platná věrnostní karta.
Vyjímky: Na věrnostní kartu nelze uplatnit slevu za nákup dárkových poukázek, permanentek, vstupenek na hudební a gastronomické akce. Sleva Věrnostního klubu se nevztahuje na denní menu podávané od 11:00 do 14:00.

Společnost MAGNIFICENCE si vyhrazuje právo hodnoty slev kdykoliv měnit, přičemž každá změna bude platná dnem oznámení na internetových stránkách Zábavního centra Carbon (www.carbon.cz/vernostni-klub).

Na slevy nebo jiné výhody poskytované v rámci Věrnostního klubu nebo věrnostní karty není právní nárok. Pokud není v podmínkách Věrnostního klubu výslovně stanoveno jinak, slevy Věrnostního klubu nebo věrnostní karty nelze sčítat, ani je uplatnit současně s jinými slevami a výhodami nabízenými společností MAGNIFICENCE. Držitel karty není oprávněn uplatnit slevy nebo výhody spojené s více věrnostními kartami současně.

Ochrana osobních údajů

Uvedením osobních údajů při registraci věrnostní karty uděluje Držitel karty současně svůj výslovný souhlas s jejich zpracováním v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění. Registrované osobní údaje jsou zpracovávány v informačním systému za účelem marketingu a nabízení služeb, včetně realizace aktivit souvisejících s Věrnostním klubem, poskytování slev a užívání věrnostní karty.
Osobní údaje jsou zpracovány a používány zejména za účelem identifikace Držitelů karet a vzájemné komunikace.
Sdělením Jména, Příjmení, elektronických kontaktů, elektronické pošty a telefonního čísla při registraci věrnostní karty je současně společnosti MAGNIFICENCE udělen souhlas ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů v platném znění k zasílání obchodních sdělení, propagačních materiálů a/nebo informací o marketingových aktivitách Zábavního centra Carbon. Tento souhlas se uděluje na dobu neurčitou s plným oprávněním kdykoli jej písemně odvolat.
V případě, že dojde ke změně registrovaných osobních údajů, je nutno provést co nejdříve jejich aktualizaci. Aktualizaci osobních údajů, především e-mailové adresy, lze provést prostřednictvím žádosti zaslané na adresu restaurace@carbon.cz

Vystoupení z Programu

Držitel karty může kdykoliv požádat o zrušení své účasti ve Věrnostním klubu, a to zasláním požadavku na adresu restaurace@carbon.cz. Společnost MAGNIFICENCE po doručení takového požadavku bez zbytečného odkladu zruší zákaznický účet a vymaže veškeré osobní údaje registrované Držitelem karty, čímž dojde k deaktivaci příslušné karty.
Společnost MAGNIFICENCE si vyhrazuje právo ukončit účast ve Věrnostním klubu kterémukoliv Držiteli karty, pokud nebyla věrnostní karta použita déle než 24 měsíců. Společnost MAGNIFICENCE je dále oprávněna kdykoliv zrušit zákaznický účet a deaktivovat kartu, zejména pokud Držitel karty:
– při registraci záměrně poskytl nepravdivé údaje;
– použil věrnostní kartu v rozporu s těmito Pravidly;
– zneužil výhody Věrnostního klubu nebo věrnostní karty;
– zneužil ochranné známky nebo jinak poškodil dobré jméno společnosti MAGNIFICENCE s.r.o.
Ukončením Věrnostního klubu nebo zrušením zákaznického účtu a deaktivací věrnostní karty se zároveň ruší všechny slevy, a evidence plateb na příslušném zákaznickém účtu.

Změny a ukončení Programu

O případných změnách v Programu bude Držitel karty informován prostřednictvím webových stránek www.carbon.cz/vernostniklub nebo e-mailem, případně písemně.
Společnost MAGNIFICENCE si vyhrazuje právo kdykoliv změnit tato Pravidla a/nebo podmínky Programu, zejména nabízené odměny, výhody, slevy, bonusy a nabídky v rámci Věrnostního klubu, nebo uvést v platnost nové podmínky, které nabývají platnosti vždy v den zveřejnění na internetových stránkách www.carbon.cz/vernostniklub. Společnost MAGNIFICENCE si dále vyhrazuje právo Věrnostní klub kdykoliv ukončit bez udání důvodu.

Všechny dotazy Vám rádi zodpovíme na e-mailové adrese restaurace@carbon.cz